Kas ir bremžu sistēmas remonts?

Bremžu sistēmas remonta ietvaros izšķir vairākas bremžu sistēmas: suportu-disku tipa bremzes, loku-trumuļu tipa bremzes, rokas bremzes, automātiskās ātrumkārbas pārkinga bremzes, elektroniskās bremzes (neatņemama sastāvdaļa visās jaunāko modeļu automašīnās). Atkarībā no bremžu sistēmas parasti piemin šādas bremžu sistēmas sastāvdaļas: bremžu kluči, bremžu diski, bremžu šķidrums, eļļošanas pārslēgi, putekļu sargi, suportu virzuļi, suportu vadulas, vakuuma pastiprinātājs, bremžu cilindri (pārsvarā vecāka izlaiduma automašīnām), bremžu galvenais cilindrs, bremžu caurules un elastīgās šļauciņas, ABS (automātiskā bremžu sistēma).

Bremžu sistēmas vēlams pārbaudīt pirms katras braukšanas sezonas. Tehniskās apskates prasības automašīnas bremžu sistēmām reglamentētas Ministru kabineta noteikumu Nr. 466 pielikumā „Būtiskās prasības transportlīdzekļu tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam un šo prasību novērtēšana”.

 

Riska faktori

Ja braucot dzirdat čīkstošu, metālisku skaņu, tad atslābusi bremžu kluču atspere, bremžu trumuļi ir kļuvuši pārāk ovāli, slikts kontakts starp bremžu trumuļiem un starplikām, starplikas nodilušas vai aizķepušas, bremžu disks nevienmērīgi nodilis vai tas parāk daudz „mētā”, kļuvis vaļīgs bremžu aizsarga stiprinājums.

Ja bremzējot, pedālis jāspiež ar piepūli, tad ieplūdes kolektors un vakuuma pastiprinātājs nav hermētiski pieguļoši, aizsērējis pastiprinātāja gaisa filtrs, bojāta pastiprinātāja virzuļa korpusa virsma, uzbriedušas bremžu cilindru uzmavas, nolietotas vai aizķepušas bremžu kluču starplikas, starp starplikām un bremžu trumuļiem ir pārāk maza kontaktvirsma.

Ja bremžu pedālis iekrīt grīdā, tad bremžu sistēmā iekļuvis gaiss bremžu šķidruma trūkuma, savienojumi un blīves nav hermētiskas, bremžu šķidrumam ir pārāk zema vārīšanās temperatūra.

Ja bremžu pedāļa gājiens ir pārāk īss, tad aizsērējusi galvenā bremžu cilindra kompensācijas atvere ir vai arī to nosegusi uzbriedusi uzmava, starp galvenā bremžu cilindra virzuli un pastiprinātāja blīvslēgu nav pietiekama atstarpe.

Ja bremžu pedāļa gājiens  ir pārāk liels, tad bojātas galvenā bremžu cilindra uzmavas, traucēta bremžu kluča un bremžu trumuļa atstarpes automātiskās regulētājierīces darbība.

Ja roku bremzes pievads darbojas pārāk vāji, tad pievada troses ir izstaipījušās un atslābušas, iestrēgušas virziena cauruļu troses pie aizmugurējā riteņa bremžu aizsargiem, izjaukts aizmugurējā riteņa  bremžu sviras ekscentriskās ass regulējums.

Ja riteņi vāji bremzē, tad bremžu pievadā iekļuvis gaiss, bremžu cilindru uzmavas blīvi nepieguļ, bojātas bremžu caurules vai šļauciņas.

Ja nenotiek atbremzēšanās, tad aizsērējusi galvenā bremžu cilindra kompensācijas atvere, iesprūduši bremžu cilindru virzuļi, bojāts pastiprinātājs.

Ja neatbremzējas tikai viens ritenis, tad salūzusi vai izstaipījusies bremžu kluču savilcējatspere, saplīsusi vai  izstaipījusies bremžu kluča starplika, iesprūdis bremžu diska virzulis un uzbriedušas uzmavas, starp bremžu trumuli un starplikām nav pietiekamas atstarpes, bremžu diska „mešanas” intervāls ir lielāks par 0,15 mm.

Ja bremzējot automašīnu velk uz vienu vai otru pusi, tad sarūsējis vai caurs ir riteņa bremžu cilindrs, iesprūdis bremžu cilindra virzulis, aizsērējusi vai salocīta bremžu caurulīte, netīras vai aizķepušas starplikas, netīrs vai nodilis bremžu trumulis.

Bremžu kluči ir jāmaina ik pēc 10…50 tūkstošiem km, bremžu diski – ik pēc 50…100 tūkstošiem km vai arī – kad tie nodiluši plāni (to var noskaidrot bremžu sistēmas diagnostikā). Nepārliecinoties par bremžu kluču un disku nodiluma atlikušo resursu, varat palikt bez bremzēm. Bez bremzēm paliekat arī tad, ja sprāgst bremžu sistēmas elastīgās šļauciņas vai intensīvas un ilgstošas bremzēšanas rezultātā uzvāras bremžu šķidrums.

Bieži automašīnām var būt paaugstināts degvielas patēriņš dēļ regulāri nedaudz ķīlējošam bremzēm. Ikdienā braukājot, to var arī neievērot.

APRIORESERVISS risinājumi

Veicam šādus bremžu sistēmas remonta darbus:

NOSAUKUMS APRAKSTS CENAS
Bremžu sistēmas diagnostika Nosakām bremžu kluču un disku nodiluma atlikušo resursu katram ritenim, bremžu šķidruma noplūdi, nolietojuma pakāpi, vārīšanās temperatūru. Pārbaudam eļļošanas blīvslēgu, putekļu sargu, bremžu cauruļu, elastīgo šļauciņu veselumu, suportu virzuļu nodilumu un aprūsējuma pakāpi, bremžu cilindru nodilumu. Mēram ABS u.c. elektronisko bremžu sistēmu efektivitāti. No 4€
Bremžu kluču un disku izvēle un nomaiņa Mainam un remontējam visu marku un izlaidumu automašīnu bremžu klučus un diskus. Palīdzam piemeklēt atbilstošus bremžu klučus un diskus drošākai braukšanai pa bezceļiem, sportam, smagām kravām, ilgākam nobraukumam. No 10€
Bremžu suportu un vadulu remonts Mainam un remontējam visu marku un izlaidumu automašīnu bremžu suportus un vadulas. No 15€
Bremžu trubiņu un elastīgo šļauciņu nomaiņa Mainam visu marku un izlaidumu automašīnu bremžu trubiņas un elastīgās šļauciņas. No 12€
ABS bloku nomaiņa Mainam ABS u.c. elektronisko bremžu sistēmu blokus. No 25€
Print Friendly, PDF & Email